طراحی سایت

معنی و ترجمه کلمه concrete coring drill به فارسی concrete coring drill یعنی چه

concrete coring drill


دستگاه مته هسته بتن
علوم مهندسى : مته براى سوراخ کردن هسته بتن

کلمات کلیدی :

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها