طراحی سایت

معنی و ترجمه کلمه concrete structure به فارسی concrete structure یعنی چه

concrete structure


ساختمان با استخوانبندى بتنى
معمارى : سازه بتنى

کلمات کلیدی :

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها