معنی و ترجمه کلمه concurrent force به فارسی concurrent force یعنی چه

concurrent force


ورزش : نيروى همرس

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها