معنی و ترجمه کلمه conditioning به فارسی conditioning یعنی چه

conditioning


اصلاح مشخصه هاى اطلاعات در يک خط انتقال صدا از طريق تصحيح خصوصيات فاز دامنه تقويت کننده هاى خط،شرطى شدن ،شرطى کردن ،شايسته سازى
کامپيوتر : شايسته سازى
روانشناسى : شرطى سازى
ورزش : امادگى

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها