طراحی سایت

معنی و ترجمه کلمه conferee به فارسی conferee یعنی چه

conferee


)conferree(مشاوره کننده ،همرايزن

کلمات کلیدی :

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها