طراحی سایت

معنی و ترجمه کلمه confident به فارسی confident یعنی چه

confident


مطمئن ،دلگرم ،بى پروا،رازدار

کلمات کلیدی :

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها