معنی و ترجمه کلمه confirmed credit به فارسی confirmed credit یعنی چه

confirmed credit


قانون ـ فقه : اعتبار تائيد شده

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها