طراحی سایت

معنی و ترجمه کلمه conflicting goals به فارسی conflicting goals یعنی چه

conflicting goals


بازرگانى : اهداف متضاد

کلمات کلیدی :

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها