معنی و ترجمه کلمه conformation به فارسی conformation یعنی چه

conformation


تطبيق ،برابرى ،سازش ،توافق ،ساخت ،ترکيب
شيمى : صورتبندى

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها