معنی و ترجمه کلمه connecting rod به فارسی connecting rod یعنی چه

connecting rod


دسته پيستون ،ميله رابط،رام
علوم مهندسى : شاطون
علوم هوايى : شاتون
علوم نظامى : ميله اتصال

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها