معنی و ترجمه کلمه conscience (liberty of) به فارسی conscience (liberty of) یعنی چه

conscience (liberty of)


قانون ـ فقه : ازادى عقيده

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها