طراحی سایت

معنی و ترجمه کلمه consensus of opinions among muslim juris به فارسی consensus of opinions among muslim juris یعنی چه

consensus of opinions among muslim juris


قانون ـ فقه : اجماع

کلمات کلیدی :

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها