طراحی سایت

معنی و ترجمه کلمه consociation به فارسی consociation یعنی چه

consociation


)association(شرکت ،پيوند

کلمات کلیدی :

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها