طراحی سایت

معنی و ترجمه کلمه conspire به فارسی conspire یعنی چه

conspire


توطئه چيدن براى کار بد،هم پيمان شدن ،درنقشه خيانت شرکت کردن
قانون ـ فقه : توطئه کردن

کلمات کلیدی :

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها