طراحی سایت

معنی و ترجمه کلمه constitute به فارسی constitute یعنی چه

constitute


تشکيل دادن ،تاسيس کردن ،ترکيب کردن
علوم نظامى : بنياد نهادن مجوز براى تاسيس يک يکان جديد

کلمات کلیدی :

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها