طراحی سایت

معنی و ترجمه کلمه consular convention به فارسی consular convention یعنی چه

consular convention


عهد نامه کنسولى
قانون ـ فقه : عهد نامه اى که جهت مبادله کنسول بين دو کشور منعقد مى شود

کلمات کلیدی :

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها