معنی و ترجمه کلمه consumable materials (usn) به فارسی consumable materials (usn) یعنی چه

consumable materials (usn)


علوم دريايى : - consumable stores

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها