طراحی سایت

معنی و ترجمه کلمه consume به فارسی consume یعنی چه

consume


مصرف کردن ،تحليل رفتن ،از پا درامدن
علوم نظامى : مصرف کردن

کلمات کلیدی :

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها