معنی و ترجمه کلمه contamination به فارسی contamination یعنی چه

contamination


الوده کردن ،الايش ،الودگى ،کثافت ،عدم خلوص ،ناپاکى
علوم مهندسى : الودگى
کامپيوتر : ذخيره کردن اطلاعات در جاى نادرست در حافظه
روانشناسى : ناخالصى
زيست شناسى : الودگى
علوم هوايى : الودگى
علوم نظام ى : الودگى ش م ر

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها