طراحی سایت

معنی و ترجمه کلمه contemporaneously به فارسی contemporaneously یعنی چه

contemporaneously


بطورهمزمان ،بطورمعاصر،باهم ،دريکزمان

کلمات کلیدی :

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها