طراحی سایت

معنی و ترجمه کلمه contemporary به فارسی contemporary یعنی چه

contemporary


معاصر،همزمان ،هم دوره
قانون ـ فقه : معاصر

کلمات کلیدی :

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها