طراحی سایت

معنی و ترجمه کلمه contents of a vessel به فارسی contents of a vessel یعنی چه

contents of a vessel


دارايى يامحتويات ظرف ،مظروف

کلمات کلیدی :

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها