طراحی سایت

معنی و ترجمه کلمه continous traction به فارسی continous traction یعنی چه

continous traction


علوم مهندسى : نيروى کشش دائمى

کلمات کلیدی :

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها