طراحی سایت

معنی و ترجمه کلمه continual به فارسی continual یعنی چه

continual


پيوسته ،پى درپى ،دائمى ،هميشگى ،مکرر،متناوب

کلمات کلیدی :

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها