طراحی سایت

معنی و ترجمه کلمه continuous strip imagery به فارسی continuous strip imagery یعنی چه

continuous strip imagery


علوم نظامى : عکاسى متوالى از يک نوار زمين عکاسى مداوم از يک نوار

کلمات کلیدی :

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها