طراحی سایت

معنی و ترجمه کلمه contributing structures به فارسی contributing structures یعنی چه

contributing structures


شيمى : ساختارهاى سهيم

کلمات کلیدی :

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها