معنی و ترجمه کلمه contribution not in cash به فارسی contribution not in cash یعنی چه

contribution not in cash


قانون ـ فقه : سهم الشرکه غير نقدى

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها