معنی و ترجمه کلمه control level به فارسی control level یعنی چه

control level


علوم نظامى : سطح کنترل اماد

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها