طراحی سایت

معنی و ترجمه کلمه contumaciously به فارسی contumaciously یعنی چه

contumaciously


ازروى سرکشى ،سرپيچانه

کلمات کلیدی :

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها