معنی و ترجمه کلمه convection به فارسی convection یعنی چه

convection


همرفت ،فرارفت ،انتقال گرما( درمايع)،انتقال برق ،ارزش حرارتى ،همبردارى
معمارى : همرفت
شيمى : همرفت
زيست شناسى : جابجايى
علوم هوايى : همرفت

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها