طراحی سایت

معنی و ترجمه کلمه convention merchandies per route (cmr) به فارسی convention merchandies per route (cmr) یعنی چه

convention merchandies per route (cmr)


قرارداد بين المللى جهت حمل کالا( بوسيله کاميون)
بازرگانى : قرارداد بين المللى جهت حمل کالا

کلمات کلیدی :

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها