معنی و ترجمه کلمه conversion angle به فارسی conversion angle یعنی چه

conversion angle


علوم نظامى : زاويه تبديل گراى مسير ناو
علوم دريايى : زاويه حامل مسير ناو

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها