طراحی سایت

معنی و ترجمه کلمه convinced (or proved) by reasoning به فارسی convinced (or proved) by reasoning یعنی چه

convinced (or proved) by reasoning


قانون ـ فقه : مستدل

کلمات کلیدی :

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها