طراحی سایت

معنی و ترجمه کلمه coordinated turn به فارسی coordinated turn یعنی چه

coordinated turn


علوم هوايى : دورزدن هواپيما بطوريکه کنترلهاى مربوط به دوران حول هر سه محور مورد استفاده قرار گرفته و مانع سر خوردن هواپيما به داخل يا خارج پيچ ميشوند

کلمات کلیدی :

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها