طراحی سایت

معنی و ترجمه کلمه coordinately به فارسی coordinately یعنی چه

coordinately


بطورهمرتبه ،چنانکه يکجور باشد

کلمات کلیدی :

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها