طراحی سایت

معنی و ترجمه کلمه copy-holder به فارسی copy-holder یعنی چه

copy-holder


کمک مصحح ،کسى که اخباراصلى رادردست گرفته براى مصحح ميخواند

کلمات کلیدی :

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها