معنی و ترجمه کلمه copycat به فارسی copycat یعنی چه

copycat


مقلد

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها