معنی و ترجمه کلمه coring به فارسی coring یعنی چه

coring


مغزه گيرى ،نمونه گيرى
علوم مهندسى : مغزه بندى
معمارى : سرواره

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها