طراحی سایت

معنی و ترجمه کلمه corrections به فارسی corrections یعنی چه

corrections


علوم نظامى : تصحيحات

کلمات کلیدی :

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها