معنی و ترجمه کلمه correlation matrix به فارسی correlation matrix یعنی چه

correlation matrix


روانشناسى : ماتريس همبستگى

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها