معنی و ترجمه کلمه correlative به فارسی correlative یعنی چه

correlative


بهم پيوسته ،لازم و ملزوم ،وابسته بهم ،جفتى ،لازم وملزوم
علوم مهندسى : جفت نظير
قانون ـ فقه : نظير

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها