طراحی سایت

معنی و ترجمه کلمه correspound به فارسی correspound یعنی چه

correspound


مطابق بودن ،مناسب بودن ،مکاتبه کردن ،مشابه بودن

کلمات کلیدی :

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها