معنی و ترجمه کلمه corrobrant به فارسی corrobrant یعنی چه

corrobrant


مقوى ،تاييد کننده ،داروى نيروبخش ،مويد

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها