طراحی سایت

معنی و ترجمه کلمه corruption of blood به فارسی corruption of blood یعنی چه

corruption of blood


مهدورالدم شدن
قانون ـ فقه : محروميت از حقوق اجتماعى و مدنى

کلمات کلیدی :

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها