معنی و ترجمه کلمه corticotropic hormone به فارسی corticotropic hormone یعنی چه

corticotropic hormone


روانشناسى : هورمون محرک قشر غده فوق کليوى

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها