معنی و ترجمه کلمه cosmetic به فارسی cosmetic یعنی چه

cosmetic


وسيله ارايش ،فن ارايش وتزئين

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها