طراحی سایت

معنی و ترجمه کلمه cost push inflation به فارسی cost push inflation یعنی چه

cost push inflation


بازرگانى : تورم ناشى از فشار هزينه

کلمات کلیدی :

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها