معنی و ترجمه کلمه counter-riposte به فارسی counter-riposte یعنی چه

counter-riposte


ورزش : حمله شمشيرباز پس از دفع حمله متقابل حريف

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها