طراحی سایت

معنی و ترجمه کلمه counter به فارسی counter یعنی چه

counter


شمارشگر،ضربت متقابله ،حمله ،گيشه ،ضربت زدن ،ضد،مقابل دستگاه شمارنده ،)adj.& adv.(پيشخوان ،باجه ،بساط،شمارنده ،ضربت متقابل ،درجهت مخالف ،در روبرو،معکوس ،بالعکس ، )vt.& vi.(مقابله کردن ،تلافى کردن ،جواب دادن ،معامله بمثل کردن با
علوم مهندسى : کنتور
کامپيوتر : تلاقى کردن
معمارى : پيشخان
قانون ـ فقه : معامله به مثل
شيمى : شمارگر
روانشناسى : شمارشگر
بازرگانى : متقابل
ورزش : چرخش از جلو بعقب و بعکس يا ساختن سه دايره مماس

کلمات کلیدی :

آخرین کلمات ترجمه شده


بانک مشاغل

در بانک مشاغل ایران سعی شده تا به صورت رایگان بانک های مشاغل شهر های ایران معرفی شود.


خبر 24

در بانک مشاغل ایران سعی شده تا به صورت رایگان بانک های مشاغل شهر های ایران معرفی شوداخبار مهم و داغ اخبار سیاست اخبار ورزش اخبار جامعه اخبار فوتبال اخبار اقتصاد اخبار تکنولوژی اخبار خودرو اخبار فرهنگ اخبار سلامت