طراحی سایت

معنی و ترجمه کلمه counterclaim به فارسی counterclaim یعنی چه

counterclaim


دعوى متقابل ،(حق ).دعواى متقابل ،ادعاى متقابل
قانون ـ فقه : دعوى متقابل ،معادلset - off
بازرگانى : جواب به ادعاى شاکى

کلمات کلیدی :

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها